Kennis-maken of inschrijven
Beleefmuseum groep 7-8
10 maart

 

 

De afgelopen periode heeft groep 7-8 gewerkt aan het Blink thema Wereldsterren. De kinderen hebben gekeken naar wereldsterren van vroeger en nu. Sterren van over de hele wereld en sterren op allerlei verschillende gebieden. De kinderen kozen hun wereldster en hebben er onderzoek naar gedaan. Ze presenteerden hem of haar in een Wereldsterren- beleefmuseum. In dat museum zorgden de kinderen voor een beleving rond hun wereldster.

 

Beleefmuseum

Lieve kinderen, wij missen jullie!

Wij missen jullie

 

 

2 aprilLees verder
Plantjes water geven in de moestuin

In een eerder nieuwsbericht heeft u kunnen lezen dat er viooltjes en uien zijn geplant in de moestuin op ons schoolplein. Nu de school gesloten is, kan er helaas niet in de moestuin worden gewerkt. Gelukkig heeft Liv uit groep 2 daar een mooie oplossing voor; zij heeft de plantjes water gegeven! Bedankt Liv, wat fijn dat je goed voor de moestuin zorgt! 

 

Plantjes water geven 1

 

Plantjes water geven 2

27 maartLees verder
Beleefmuseum groep 7-8

 

 

De afgelopen periode heeft groep 7-8 gewerkt aan het Blink thema Wereldsterren. De kinderen hebben gekeken naar wereldsterren van vroeger en nu. Sterren van over de hele wereld en sterren op allerlei verschillende gebieden. De kinderen kozen hun wereldster en hebben er onderzoek naar gedaan. Ze presenteerden hem of haar in een Wereldsterren- beleefmuseum. In dat museum zorgden de kinderen voor een beleving rond hun wereldster.

 

Beleefmuseum

10 maartLees verder
Automatisch gedrag, handig of niet?

Welke dingen doe jij automatisch en lukt het jou om dit gedrag af te remmen als het even niet zo handig is? Bijvoorbeeld bij gewichtstoename door teveel snoepen, of financiële problemen doordat je meteen je geld uitgeeft als je iets wil hebben. Hoe werkt automatisch gedrag eigenlijk? Florentine Sallevelt en Marscha de Winther hielpen mee een lessenserie te ontwikkelen. Ze deelden hun ervaringen met andere leraren in een workshop van de Winterschool afgelopen januari.

 

Vanwaar dit onderwerp? Florentine Sallevelt: “Het gaat om het automatisch gedrag van kinderen in combinatie met onderzoekend leren. Wij zijn drie jaar geleden op De Lappendeken het traject ‘'onderzoekend leren” gestart in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt van Radboud Universiteit. We hebben een lessenserie gemaakt over magnetisme en nu ronden we het thema automatisch gedrag af. Wij vinden het leerzaam voor de kinderen om te weten wat automatisch gedrag is en hoe zij dat kunnen herkennen en beïnvloeden bij anderen en bij zichzelf.”

 

Lessenserie

Marscha de Winther: “Voor dit project hebben we een introductie en vijf activiteiten ontwikkeld. Dit om de nieuwsgierigheid van de leerlingen te prikkelen. In de lessenserie is er bijvoorbeeld als introductie een ronde met reactiespellen, waarna we evalueren en zo op het onderwerp komen van het project. Er is ook een activiteit waarbij de kinderen moeten reageren op een symbool in een bepaalde kleur door te springen of juist te blijven zitten. Het doel hiervan is kennis maken met hoe het neurale netwerk van de hersenen werkt. Er is een digitale quiz (Kahoot!) ontwikkeld waarbij kinderen naar hun eigen automatisch gedrag kijken. Er wordt ook een link gelegd naar automatisch gedrag bij dieren. Tijdens het project op de Lappendeken heeft een ouder, die dierenarts is, een gastles gegeven over het automatisch gedrag van dieren.´

“Als de lessen zijn afgerond, moeten de kinderen zo geprikkeld en enthousiast zijn, dat zij hun eigen onderzoek gaan opstarten. Een goede onderzoeksvraag is essentieel. Hierbij maken we gebruik van het vragenmachientje. We verwachten van de kinderen dat zij een hypothese kunnen stellen, eerlijk onderzoek kunnen doen, kunnen concluderen en hun bevindingen kunnen presenteren. Daarnaast wordt er ook een beroep gedaan op de samenwerking waarbij ieder kind een eigen rol vervult: hoofd-onderzoek, notulist, tijdbewaker, hoofd-communicatie en voorzitter.”

Samen met collega’s van de Regenboogschool uit Malden ontwikkelden Marscha en Florentine deze lessenserie en pasten het in praktijk toe. Enkele onderzoekers hielden zich bezig met de theorie, dit allemaal in het kader van onderzoek van Hanneke den Ouden, PhD in neuro-science. Een mooie illustratie van hoe je met wetenschap kan doorbreken in de klas.    

 

Wat raakte jullie? 

Florentine: “We merken dat kinderen leren over hun werk na te denken, reflecteren en evalueren. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun taak en aandeel in het onderzoek. Elke groep werkt ook aan dezelfde fase van het onderzoekend leren. Het thema “gonst” door de hele school. Elk groepje is enthousiast, er is een goede sfeer waarin gewerkt en geleerd wordt. Als kinderen uit zichzelf vragen: “juf, wanneer gaan we weer aan het project werken?” is voor ons het doel bereikt.”

Marscha: “Goed onderzoek kunnen doen, vraagt ook van de leerkracht een coachende rol waarbij de leerkracht door de manier van vragen stellen, kinderen verder krijgt in hun onderzoek. Als je als leerkracht zelf denkt dat het onderzoek niet haalbaar is, is het belangrijk dat gevoel los te laten en dit de kinderen tijdens hun onderzoek zelf te laten ervaren. Een echte onderzoeker past zijn onderzoek immers ook geregeld aan!”

 

Workshop

De juffen verzorgden twee keer de (populaire!) workshop tijdens de Winterschool. Wat kwam er aan bod? Vijftig leraren onderzochten in welke dagelijkse situaties je automatisch handelt. Door mee te doen met een aantal experimenten konden ze ervaren hoe dit gedrag helpt om snel te reageren en hoe lastig het is om dit gedrag af te remmen als je het even niet nodig hebt. Ook onderzochten ze samen met de andere deelnemers hoe automatisch gedrag in de hersenen werkt. Florentine, Marscha en collega’s van de Regenboog uit Malden vertelden over hun ervaringen met het project ‘automatisch gedrag’ in de klas.

 

Winterschool, website, nieuw boek

De Winterschool is een initiatief van het wetenschapsknooppunt van de Nijmeegse Radboud Universiteit. Het doel is onder andere kennismaken met wetenschap en onderzoek. Didaktiek en praktische invulling van W&T-onderwijs staan centraal. Veel informatie is beschikbaar via de website wetenschapdeklasin.nl. Onder het kopje ‘Activiteiten’ staat een overzicht van thema’s die al zijn behandeld of op stapel staan. En vers van de pers: het boek ‘Wetenschappelijke doorbraken in de klas’ is uit. 

Tot slot. Marscha: “De samenwerking met het WKRU leidde ertoe dat De Lappendeken sinds huidig schooljaar voor Wereldoriëntatie is overgestapt naar een methode waarin onderzoekend leren centraal staat, ‘Blink Geïntegreerd’."

 

 

Een korte impressie van de Winterschool:

3 maartLees verder
Ambitieplan 2019-2023

Samen nieuwsgierig naar de wereld om ons heen!

 

Dit motto illustreert de ambities van obs de Lappendeken voor komende jaren.

U leest er alles over in het Ambitieplan 2019-2023, zie bijlage.

Lappendeken 55

1 maartLees verder
Kijk- en informatiemiddag

Informatiemiddag

 

 

 

Vrijdag 13 september op de kijk - en informatiemiddag hebben de kinderen hun ouders verteld over wat ze allemaal gaan doen dit schooljaar en ze van alles laten zien.  Wat leuk dat er zoveel ouders aanwezig waren.
Maandagavond 16 september was een avond voor de kinderen uit groep 8 en hun ouders een interactieve informatie avond over alles wat met de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (VO)te maken heeft. 
Met inzet van de Mentimeter konden kinderen en hun ouder(s), laten zien wat zij al wisten van het VO en wat zij belangrijk vinden bij het kiezen voor de nieuwe school.

24 septemberLees verder
Afscheidscadeau groep 8

Van de leerlingen van groep 8 kregen we als afscheidscadeau dit mooie bord voor aan de muur. Het is een illustratie in een stijl die geschikt is voor alle leeftijden. Het stelt de Lappendeken voor aan de IJssel op de Veluwe. Vanuit de school doorloopt een rups de stadia tot vlinder. Ook zijn er nog andere diersoorten ingetekend. We zien kiemen uitgroeien tot bloemen en planten. Dit staat allemaal voor de ontwikkeling van klein naar groot, de ontwikkeling die kinderen doormaken. Een prachtig cadeau van leerlingen en ouders van groep 8. Het bord is ontworpen en getekend door Kay Coenen. We zijn ontzettend blij met dit prachtige bord en zullen hier nog vele jaren van gaan genieten! 

17 septemberLees verder
Sportdag

Voetbal

Ondanks dat in de loop van de ochtend de regen 'roet in het water' gooide, hebben wij een fijne sportdag gehad met elkaar. De spellen onder begeleiding van de studenten 

'Sport & Bewegen' van het Astrium College in Velp waren leuk en natuurlijk was de stormbaan weer een succes! 
Voor het middagprogramma is besloten om vanwege het weer, dit op school en in de gymzaal plaats te laten vinden. Wat fijn dat er zoveel hulp was van ouders om de kinderen terug te brengen naar school!
Op het middagprogramma stond voor de kinderen een workshop karate, gegeven door Wouter (de vader van Jasper, Floris en Tobias) en een workshop atletiek door Bram (de vader van Seb en Mara). De kinderen hebben hiervan genoten. Het was een topdag!

17 septemberLees verder
Verwonderen in de natuur

De school staat in een prachtige omgeving en de kinderen kunnen buiten genieten van wat de natuur te bieden heeft.

 

ontdekken

30 januariLees verder
Samen spelen

Samen werken, samen spelen en samen leren staat bij ons op de Lappendeken centraal.

 

Buiten

30 januariLees verder
Techniek in de school

Samen met kinderen en ouders zijn we bezig om het schoolplein te veranderen en anders in te richten. Het doel is uiteindelijk een plein te creëren dat meer uitdaging en andere spelmogelijkheden biedt en waar ook lessen buiten gegeven kunnen worden. Van het voorjaar tot de herfst kunnen kinderen in de pauzes ook met houtconstructies aan de slag.

 

Hamer

30 januariLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren