Kennis-maken of inschrijven

Oog voor ieder kind

Ieder kind maakt zijn/haar eigen ontwikkeling door.

 

Welbevinden en betrokkenheid en je competent voelen, zijn belangrijke pijlers binnen ons onderwijs. Met ons aanbod willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van het kind op dat moment.

 

Proces aanpak effect

 

De cognitieve ontwikkeling en groei van de leerlingen volgen en analyseren we aan de hand van een effectief leerlingvolgsysteem. Hetzelfde doen we met de sociaal- en emotionele ontwikkeling, werkhouding en taakaanpak van de leerlingen. Het welbevinden en de betrokkenheid monitoren we met het volgsysteem Looqin.

 

Samen met de leerlingen formuleren en bespreken we hun doelen. Wij evalueren systematisch - ook samen met hen - of de gestelde doelen behaald zijn en wat dat betekent voor de komende periode.

 

Het team analyseert en bespreekt cyclisch de behaalde opbrengsten op leerling-, groeps- en schoolniveau. Waar nodig komen we in actie om de opbrengsten te verhogen. Hierdoor signaleren wij vroegtijdig zowel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, als leerlingen die meer uitdaging geboden moet worden (in instructie, aanbod of pedagogische aanpak).

 

Omdat we het welbevinden en de betrokkenheid volgen, hebben we oog voor de brede ontwikkeling van elke leerling en kan hij/zij naar eigen vermogen, maximaal presteren. 

 

Kijk voor meer informatie in ons Schoolondersteuningsprofiel.

 

Naar ons schoolondersteuningsprofiel

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren