Kennis-maken of inschrijven

Wat geven wij de kinderen mee?

Wat geven wij onze kinderen mee?

Vanuit een veilige schoolomgeving zetten wij in op welbevinden en betrokkenheid van kinderen.
Want er is een positieve relatie tussen de betrokkenheid van leerlingen, hun welbevinden en hun prestaties.
De komende jaren zetten wij o.a. in op ‘Eigenaarschap’ en ‘Leren met en van elkaar’.

 

Wat vinden onze leerlingen er zelf van?

Op de leerlingpeiling gaven onze leerlingen onze school de volgende beoordeling;
- op de vraag ‘Heb je het naar je zin op school?’ een 8,0
- op de vraag ‘Leer je veel /het beste uit het kind halen? een 8,5
- op de vraag 'Alles is bespreekbaar’ een 8,9

 

Zo werken wij aan onze resultaten:

Ons team is gericht op groei van kinderen en de ontwikkeling van ons onderwijs. Met elkaar analyseren wij tussentijds de opbrengsten en kijken waar we het nog meer kunnen verbeteren, zodat we om nog beter aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van onze leerlingen.

 

De afgelopen jaren hebben onze groep 8 leerlingen de volgende adviezen gekregen:

 

Inline image

 

Centrale eindtoets
Aan het eind van de basisschool worden de leerlingen getoetst met de verplichte landelijke eindtoets. Deze toets geeft een beeld van de resultaten van de leerling voor de basisvakken en hoe het kind scoort op de landelijke referentieniveaus. Referentieniveaus geven het fundamentele niveau aan waaraan een basisschoolleerling moet voldoen en het streefniveau voor leerlingen die meer kunnen.

 

Inline image

 

Inline image

 

Inline image

 

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van Scholen op de kaart.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren