Kennis-maken of inschrijven

Samen nieuwsgierig naar de wereld om ons heen!

Samen met leerlingen, ouders, en allerlei andere betrokkenen heeft het team de plannen voor de komende jaren uitgedacht. Lees vooral ook ons volledige ambitieplan 2019-2023 (Download als PDF). Kort gezegd zijn dit de ambities van De Lappendeken.

 

Ondernemingszin

Eigenaarschap, zelfredzaamheid, betrokkenheid & welbevinden, uitdagen, nieuwsgierigheid, creatief denken, leren met alle zintuigen, maken en creëren.

 

Binnen & Buiten leren

Leren binnen en buiten de school, buitenlessen, plein als ‘verlengd klaslokaal’, de buitenwereld binnenhalen, bewustwording en duurzaamheid.

 

Groepsdoorbrekend werken

Leren met en van elkaar, ruimte en tijd voor eigen initiatief, betrokkenheid verhogende factoren stimuleren, eigen ritme entempo mogelijk maken, horizontaal ontmoet verticaal.

 

Digitale geletterdheid

ICT basisvaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Maar ook cyberveiligheid en –bewustwording; Veilig en vaardig online.

 

Onderwijsconcept

 

Onze leerlingbelofte

Wie ben jij; daar zijn wij nieuwsgierig naar! Samen gaan we op zoek naar jouw creativiteit en ondernemingszin. Bij ons op school krijg jij ruimte om lekker in je vel te zitten en je naar eigen vermogen te kunnen ontwikkelen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren