Kennis-maken of inschrijven

Goed geregeld

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich veilig en gezien weten op school.

 

Op De Lappendeken streven we naar een veilige leer- en werkomgeving. We voeren hier sterk en actief beleid op: een veilige school komt immers ten goede aan de ontwikkeling van leerlingen, aan hun welbevinden en dat van de leerkrachten. 

 

Wij werken met het programma ‘de Vreedzame School’. Dit is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en zij leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

 

Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het Schoolveiligheidsplan. 

 

Naar ons Schoolveiligheidsplan

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren