Kennis-maken of inschrijven

Meer weten

OBS de Lappendeken is een actieve, school, waarbinnen initiatieven van leerkrachten en leerlingen tot ontplooiing kunnen komen; een school die keuzes durft te maken en deze ook wil verantwoorden.

 

Wat geven wij onze kinderen mee?

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren